واقعیت سرقت از مترو تبریز چه بود؟توضیحات مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری
واقعیت سرقت از مترو تبریز چه بود؟توضیحات مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری

واقعیت سرقت از مترو تبریز چه بود؟توضیحات مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر سرقت های متعدد از مترو تبریز، یعقوب وحیدکیا مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز ضمن تکذیب این موضوع، گفت: با توجه به یک مورد سرقت صورت گرفته از مترو تبریز، پیگیری های […]

واقعیت سرقت از مترو تبریز چه بود؟توضیحات مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری

به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر سرقت های متعدد از مترو تبریز، یعقوب وحیدکیا مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز ضمن تکذیب این موضوع، گفت: با توجه به یک مورد سرقت صورت گرفته از مترو تبریز، پیگیری های قانونی به محض رویت انجام شده و با ورود جدی تیم تجسس پلیس، تحقیقات لازم در دست بررسی است و به محض حصول نتیجه نهایی، اطلاع رسانی‌های عمومی انجام خواهد شد.

اینکه عنوان می شود خسارت این سرقت پنج میلیارد تومان بوده، صحت ندارد و رقم برآورد شده حدود چهارصد میلیون تومان است که هیچ خسارتی به بیت المال و مدیریت شهری وارد نشده و تامین و جبران آن به عهده شرکت پیمانکار خواهد بود.

از رسانه‌ها انتظار می رود قبل از انتشار این قبیل اخبار، از صحت آن اطلاع کامل کسب کنند و اطلاعات درست را قبل از انتشار از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز پیگیری کنند.