واکنش آذری جهرمی به ادعای تکمیل پروژه ماهواره خیام در دولت سیزدهم
واکنش آذری جهرمی به ادعای تکمیل پروژه ماهواره خیام در دولت سیزدهم

واکنش آذری جهرمی به ادعای تکمیل پروژه ماهواره خیام در دولت سیزدهم 🔹روزى انورى از بازار بلخ مى‏ گذشت، هنگامه ‏اى دید، پیش رفت و سرى در میان کرد، مردى دید که قصاید انورى به نام خود مى ‏خواند و مردم او را تحسین مى ‏کردند. 🔹انورى پیش رفت و گفت: اى مرد این اشعار […]

واکنش آذری جهرمی به ادعای تکمیل پروژه ماهواره خیام در دولت سیزدهم

🔹روزى انورى از بازار بلخ مى‏ گذشت، هنگامه ‏اى دید، پیش رفت و سرى در میان کرد، مردى دید که قصاید انورى به نام خود مى ‏خواند و مردم او را تحسین مى ‏کردند.

🔹انورى پیش رفت و گفت: اى مرد این اشعار کیست که مى ‏خوانى؟گفت: اشعار انورىانورى گفت: انورى را مى ‏شناسى؟گفت: انورى منم.انورى بخندید و گفت: «شعر دزد» دیده بودم اما «شاعر دزد» ندیده بودم.حالا حکایت دوستان ایرناست.▫️

ضمن تشکر از همه دست اندرکاران پروژه خیام در دولتهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳، این دستاورد ملی را به همه تبریک عرض می‌کنم