واکنش آذری جهرمی به توافق ایران و عربستان: باید تاکید کرد که «دیپلماسی» راهگشاست
واکنش آذری جهرمی به توافق ایران و عربستان: باید تاکید کرد که «دیپلماسی» راهگشاست

واکنش آذری جهرمی به توافق ایران و عربستان: باید تاکید کرد که «دیپلماسی» راهگشاست آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در واکنش به توافق ایران و سعودی نوشت: کاهش تنش با دولت سعودی و بازگشایی سفارت‌ها، اقدام پسندیده‌ای است. باید تاکید کرد که «دیپلماسی» راهگشاست.

واکنش آذری جهرمی به توافق ایران و عربستان: باید تاکید کرد که «دیپلماسی» راهگشاست

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در واکنش به توافق ایران و سعودی نوشت: کاهش تنش با دولت سعودی و بازگشایی سفارت‌ها، اقدام پسندیده‌ای است.

باید تاکید کرد که «دیپلماسی» راهگشاست.