واکنش آذری جهرمی به گزارش کمیسیون مجلس درباره کیفیت اینترنت
واکنش آذری جهرمی به گزارش کمیسیون مجلس درباره کیفیت اینترنت

واکنش آذری جهرمی به گزارش کمیسیون مجلس درباره کیفیت اینترنت وزیر سابق ارتباطات با اشاره به گزارش مجلس درباره کیفیت اینترنت افزایش ۲۰ درصدی ترافیک ناشناس را نشانه «ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ» دانست. به گزارش تایسیز نیوز، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر سابق ارتباطات با اشاره به گزارش مجلس درباره کیفیت اینترنت افزایش ۲۰ درصدی ترافیک […]

واکنش آذری جهرمی به گزارش کمیسیون مجلس درباره کیفیت اینترنت

واکنش آذری جهرمی به گزارش کمیسیون مجلس درباره کیفیت اینترنت

وزیر سابق ارتباطات با اشاره به گزارش مجلس درباره کیفیت اینترنت افزایش ۲۰ درصدی ترافیک ناشناس را نشانه «ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ» دانست.

به گزارش تایسیز نیوز، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر سابق ارتباطات با اشاره به گزارش مجلس درباره کیفیت اینترنت افزایش ۲۰ درصدی ترافیک ناشناس را نشانه «ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ» دانست.

وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در کانال تلگرامی خود نوشت: «گزارش مجلس درباره کیفیت اینترنت حاوی گزاره‌ی مهمی است: میزان ترافیک ناشناس [ترافیکی که سیستم فیلترینگ قادر به تشخیص پروتکل آن نیست] از ۵ درصد به ۲۵ درصد رسیده است.

این یعنی ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ. این یعنی ناآگاهی حکمران از حتی نوعِ بخش بزرگی از ارتباطات بین‌الملل و افزایش تهدیدات سایبری علیه منافع ملی!

می‌گفتند می‌خواهند با تصویب و اجرای طرح صیانت قدرت حکمرانی ایران را افزایش دهند؛ چه افزایشی دادند…»