واکنش اسحاقی به روح‌الامینی: نمايندگان به دنبال استيضاح عين‌اللهی نيستند
واکنش اسحاقی به روح‌الامینی: نمايندگان به دنبال استيضاح عين‌اللهی نيستند

🔻واکنش اسحاقی به روح‌الامینی: نمايندگان به دنبال استيضاح عين‌اللهی نيستند سلمان اسحاقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: آماری كه در خصوص امضاهای استیضاح وزیر بهداشت اعلام شده، مربوط به ماه‌ها پيش است كه شخص درخواست كننده، حضوری امضاءها را جمع کرده و نبايد به آن استناد کرد. 🔹به دليل توفيقات وزير بهداشت در حوزه […]

🔻واکنش اسحاقی به روح‌الامینی: نمايندگان به دنبال استيضاح عين‌اللهی نيستند

سلمان اسحاقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: آماری كه در خصوص امضاهای استیضاح وزیر بهداشت اعلام شده، مربوط به ماه‌ها پيش است كه شخص درخواست كننده، حضوری امضاءها را جمع کرده و نبايد به آن استناد کرد.

🔹به دليل توفيقات وزير بهداشت در حوزه ملی، نقش آفريني در دیپلماسی سلامت (سفر به عراق)، پای كار آوردن سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری استخدامی، صمت و اقتصاد برای ارتقای نظام سلامت، قطعا تعداد امضا کنندگان استيضاح كم شده و نباید وزارت بهداشت را در برهه آغاز موج هشتم کرونا درگير حواشی کرد.