واکنش بازیکن تیم ملی ایران به شایعه تغییر تابعیت
واکنش بازیکن تیم ملی ایران به شایعه تغییر تابعیت

واکنش بازیکن تیم ملی ایران به شایعه تغییر تابعیت امین حزباوی نوشت: هیچ پیشنهادی از تیم‌ملی قطر و تیم‌های دیگر حاشیه خلیج فارس نداشتم و تکذیب می‌کنم این حواشی اخیر را… هر زمان با صلاحدید کادر فنی تیم ملی ایران دعوت شوم تمام تلاشم را می‌کنم تا بهترین عملکرد را داشته باشم.

واکنش بازیکن تیم ملی ایران به شایعه تغییر تابعیت

امین حزباوی نوشت: هیچ پیشنهادی از تیم‌ملی قطر و تیم‌های دیگر حاشیه خلیج فارس نداشتم و تکذیب می‌کنم این حواشی اخیر را… هر زمان با صلاحدید کادر فنی تیم ملی ایران دعوت شوم تمام تلاشم را می‌کنم تا بهترین عملکرد را داشته باشم.