واکنش رخشان بنی اعتماد به ممنوع الکاری برخی سینماگران
واکنش رخشان بنی اعتماد به ممنوع الکاری برخی سینماگران

واکنش رخشان بنی اعتماد به ممنوع الکاری برخی سینماگران رخشان بنی اعتماد کارگردان سینما در یادداشتی کوتاه با اشاره به ممنوع الکار کردن برخی سینماگران نوشت:هنرمندِ بی‌اعتنا به شرایط جامعه، هنرمند نیست. هنرمند، مزدور و رعیت اربابانِ پادگانی نیست که سر به امربری خم کند. 🔹 ممنوع‌الکار کردن هنرمندان سینما و تئاتر، اعلام‌شده و نشده، […]

واکنش رخشان بنی اعتماد به ممنوع الکاری برخی سینماگران

رخشان بنی اعتماد کارگردان سینما در یادداشتی کوتاه با اشاره به ممنوع الکار کردن برخی سینماگران نوشت:هنرمندِ بی‌اعتنا به شرایط جامعه، هنرمند نیست. هنرمند، مزدور و رعیت اربابانِ پادگانی نیست که سر به امربری خم کند.

🔹 ممنوع‌الکار کردن هنرمندان سینما و تئاتر، اعلام‌شده و نشده، برای ارعاب همه‌ی اهالی فرهنگ و هنر است تا چشم بر اتفاقات پیرامون ببندند.

🔹گرو گرفتنِ حق مسلم کار و بیان، به ازای سکوت و انفعال در برابر فشار و تنگنا و رنجی که در این دوران بر مردمان تحمیل شده، رسم دولتمردی نیست!