واکنش ضرغامی به اعتراضات در مدارس دخترانه: خوراک فکری لازم برای دانش آموزان نداریم
واکنش ضرغامی به اعتراضات در مدارس دخترانه: خوراک فکری لازم برای دانش آموزان نداریم

🔻واکنش ضرغامی به اعتراضات در مدارس دخترانه: خوراک فکری لازم برای دانش آموزان نداریم وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:اگر شاهد تصاویر نامأنوس در مدارس هستیم به این دلیل است که خوراک فکری لازم برای دانش آموزان نداریم. 🔹هنوز بنرهای عزاداری ماه های محرم و صفر در شهر وجود دارد با اینکه وارد فضای […]

🔻واکنش ضرغامی به اعتراضات در مدارس دخترانه: خوراک فکری لازم برای دانش آموزان نداریم

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:اگر شاهد تصاویر نامأنوس در مدارس هستیم به این دلیل است که خوراک فکری لازم برای دانش آموزان نداریم.

🔹هنوز بنرهای عزاداری ماه های محرم و صفر در شهر وجود دارد با اینکه وارد فضای شادی رسیده‌ایم و مردم به این شادی و تغییر احوال نیاز دارند.