واکنش مدیرمسئول روزنامه اطلاعات به رفتارهای اخیر دولت چین
واکنش مدیرمسئول روزنامه اطلاعات به رفتارهای اخیر دولت چین

واکنش مدیرمسئول روزنامه اطلاعات به رفتارهای اخیر دولت چین سیدعباس صالحی:مصاحبه تلویزیون چین با رضا پهلوی و موارد مطرح شده در بیانیه مشترک چین و عربستان، پیام‌های روشنی را در مناسبات ایران و چین دارد. 🔹البته چین طبیعی است که روابط راهبردیش را برمبنای منافع خود تنظیم کند، اما در این میان مواظب باشیم که […]

واکنش مدیرمسئول روزنامه اطلاعات به رفتارهای اخیر دولت چین

سیدعباس صالحی:مصاحبه تلویزیون چین با رضا پهلوی و موارد مطرح شده در بیانیه مشترک چین و عربستان، پیام‌های روشنی را در مناسبات ایران و چین دارد.

🔹البته چین طبیعی است که روابط راهبردیش را برمبنای منافع خود تنظیم کند، اما در این میان مواظب باشیم که بازنده اصلی فرانظم نوین در روابط شرق و غرب نباشیم.