واکنش مسعود پزشکیان به اختلافات در وزارت بهداشت با یک ضرب المثل ترکی!
واکنش مسعود پزشکیان به اختلافات در وزارت بهداشت با یک ضرب المثل ترکی!

واکنش مسعود پزشکیان به اختلافات در وزارت بهداشت با یک ضرب المثل ترکی! پزشکیان در پاسخ به اینکه «آیا حال رسانه‌ای شدن این موارد تصور تشتت در نظام بهداشت را بوجود نمی‌آورد؟»، گفت: «ما ترک‌ها ضرب‌المثلی داریم و می‌گوییم زمین که سفت می‍‌‌‌شود کشاورزها باهم دعوا می‌کنند؛ یعنی زمین را نمی‌شود شخم زد و آنها […]

واکنش مسعود پزشکیان به اختلافات در وزارت بهداشت با یک ضرب المثل ترکی!

پزشکیان در پاسخ به اینکه «آیا حال رسانه‌ای شدن این موارد تصور تشتت در نظام بهداشت را بوجود نمی‌آورد؟»، گفت: «ما ترک‌ها ضرب‌المثلی داریم و می‌گوییم زمین که سفت می‍‌‌‌شود کشاورزها باهم دعوا می‌کنند؛ یعنی زمین را نمی‌شود شخم زد و آنها بهم گیر می‌دهند. مشکل سختی کاری است که ما با آن مواجهیم و از یک طرف باید به آن جواب داد و پاسخی داده نمی‌شود و از طرف دیگر هم اینها بجای اینکه باهم کمک کنند این مباحث را طرح می‌کنند.»