واکنش نماینده مجلس به امحای سرم‌های وارداتی؛ هر کسی نمی‌تواند خودسرانه دارو وارد کند
واکنش نماینده مجلس به امحای سرم‌های وارداتی؛ هر کسی نمی‌تواند خودسرانه دارو وارد کند

🔻واکنش نماینده مجلس به امحای سرم‌های وارداتی؛ هر کسی نمی‌تواند خودسرانه دارو وارد کند همایون سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:🔹اگرچنین رسمی ایجاد شود که وزارت‌ بهداشت یا هر ارگان دیگری را با واردات بدون مجوز در برابر عمل انجام شده قرار دهند و در زمان کمبود یا نیاز به یک دارو بدون مجوز و […]

🔻واکنش نماینده مجلس به امحای سرم‌های وارداتی؛ هر کسی نمی‌تواند خودسرانه دارو وارد کند

همایون سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:🔹اگرچنین رسمی ایجاد شود که وزارت‌ بهداشت یا هر ارگان دیگری را با واردات بدون مجوز در برابر عمل انجام شده قرار دهند و در زمان کمبود یا نیاز به یک دارو بدون مجوز و به صورت خودسر اقدام به واردات دارو کنند یک حالت بی نظمی در وضعیت دارویی کشور ایجاد می‌شود که منشأ دارو، کارخانه سازنده، کیفیت وسلامت آن مشخص نخواهد بود و مشکلات متعدد دیگری در پی آن به وجود خواهد آمد.