واکنش همتی به فوت مهسا امینی
واکنش همتی به فوت مهسا امینی

واکنش همتی به فوت مهسا امینی 🔹رئیس پیشین بانک مرکزی نوشت: مظلومیت مهسا، نازنین دختر ایران زمین، قلب هر انسانی را به درد می آورد. بارها گفتم این قدر با روح و روان جوانان بازی نکنید. تجربیات شکست خورده را دوباره و چند باره آزمون نمی کنند.

واکنش همتی به فوت مهسا امینی

🔹رئیس پیشین بانک مرکزی نوشت: مظلومیت مهسا، نازنین دختر ایران زمین، قلب هر انسانی را به درد می آورد. بارها گفتم این قدر با روح و روان جوانان بازی نکنید.

تجربیات شکست خورده را دوباره و چند باره آزمون نمی کنند.