واکنش کنعانی به اظهارات وزیر خارجه انگلیس
واکنش کنعانی به اظهارات وزیر خارجه انگلیس

🔻واکنش کنعانی به اظهارات وزیر خارجه انگلیس ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه:اقدام انگلیس در تعرض به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، با پاسخ قاطع اطلاعاتی و قضائی ایران مواجه شده است. 🔹سر و صدای رژیم انگلیس و حمایت برخی مدعیان حقوق بشر در اروپا از لندن، نشان دهنده قانون‌گریزی و قانون شکنی آنان است.

🔻واکنش کنعانی به اظهارات وزیر خارجه انگلیس

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه:اقدام انگلیس در تعرض به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، با پاسخ قاطع اطلاعاتی و قضائی ایران مواجه شده است.

🔹سر و صدای رژیم انگلیس و حمایت برخی مدعیان حقوق بشر در اروپا از لندن، نشان دهنده قانون‌گریزی و قانون شکنی آنان است.