واگذاري انشعاب موقت براي هیئت هاي عزاداري در ايام ماه محرم
واگذاري انشعاب موقت براي هیئت هاي عزاداري در ايام ماه محرم

واگذاري انشعاب موقت براي هیئت هاي عزاداري در ايام ماه محرم روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز طی اطلاعیه‌ای شرایط برخورداری هیئت‌های عزاداری از تعرفه‌ی برق در طول برگزاری مراسم ماه محرم را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، براساس این اطلاعیه با توجه به فرارسيدن ايام سوگواري سالار […]

واگذاري انشعاب موقت براي هیئت هاي عزاداري در ايام ماه محرم

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز طی اطلاعیه‌ای شرایط برخورداری هیئت‌های عزاداری از تعرفه‌ی برق در طول برگزاری مراسم ماه محرم را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، براساس این اطلاعیه با توجه به فرارسيدن ايام سوگواري سالار شهيدان و براي رعايت ايمني شهروندان و صيانت از شبكه‌ی تحت بهره‌برداري شركت و جلوگيري از استفاده‌ی خودسرانه از انرژي برق مقتضي است هئيت امناي مساجد هنگام مراجعه جهت استفاده از شبكه براي آذين‌بندي ماه محرم و تكايا، شماره‌ی اشتراك مسجد را كه بر اساس تعرفه‌ی ابلاغي شركت توانير معاف از پرداخت هزينه‌ی انرژي در چارچوب مقررات مربوطه مي‌باشند ارائه کنند.

این اطلاعیه تصریح می‌کند پس از برآورد انرژي مصرفي در ايام مذكور، به عنوان تفاوت مصرف همان شماره اشتراك اعمال شده و بصورت ايمن نسبت به واگذاري انشعاب موقت اقدام می‌گردد.

بديهي است رعايت مديريت مصرف و حريم شبكه و همچنين رعايت ساير تشريفات قانوني واگذاري انشعاب موقت ضروري بوده و صرفا با رعايت شروط فوق هزينه‌اي اخذ نخواهد شد.