ورود خودرو به سواحل مازندران ممنوع شد
ورود خودرو به سواحل مازندران ممنوع شد

ورود خودرو به سواحل مازندران ممنوع شد استانداری مازندران: از ورود خودرو به سواحل مازندران جلوگیری و تمام راه‌های ورودی به ساحل روی خودروها بسته شد. معاون گردشگری مازندران گفته: از ۱۶ اسفند تاکنون میزان اقامت نوروزی به بیش از ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شب اقامت رسید.

ورود خودرو به سواحل مازندران ممنوع شد

استانداری مازندران: از ورود خودرو به سواحل مازندران جلوگیری و تمام راه‌های ورودی به ساحل روی خودروها بسته شد.

معاون گردشگری مازندران گفته: از ۱۶ اسفند تاکنون میزان اقامت نوروزی به بیش از ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شب اقامت رسید.