ورود دیوان محاسبات به رتبه‌بندی احکام بازنشستگان آموزش و پرورش
ورود دیوان محاسبات به رتبه‌بندی احکام بازنشستگان آموزش و پرورش

دیوان محاسبات از تشکیل یک کمیته‌ فنی جهت احصاءدقیق بدهی قابل پرداخت به صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد. به گزارش تایسیزنیوز، کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور در جلسه‌ای که در جلسه ای که با حضور مسئولین و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت آموزش و پرورش […]

دیوان محاسبات از تشکیل یک کمیته‌ فنی جهت احصاءدقیق بدهی قابل پرداخت به صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد.

به گزارش تایسیزنیوز، کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور در جلسه‌ای که در جلسه ای که با حضور مسئولین و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشور برگزار شد، از تشکیل کمیته‌ فنی با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط جهت احصاء دقیق بدهی قابل پرداخت به صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد.

معاون دیوان محاسبات همچنین در این جلسه بر لزوم تسریع در اعمال قانون رتبه‌بندی در احکام بازنشستگان سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد.