ورود کشتی‌های روسی به بنادر و سواحل آمریکا ممنوع می‌شود
ورود کشتی‌های روسی به بنادر و سواحل آمریکا ممنوع می‌شود

ورود کشتی‌های روسی به بنادر و سواحل آمریکا ممنوع می‌شود 🔹«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ورود تمامی کشتی‌های روس به بندرگاه‌ها و سواحل آمریکا ممنوع می‌َشود.🔹 بایدن در یک پیام توئیتری نوشت: این اقدام بدان معناست که هیچ کشتی که تحت پرچم روسیه حرکت می‌کند یا اینکه تحت مالکیت یا در راستای […]

ورود کشتی‌های روسی به بنادر و سواحل آمریکا ممنوع می‌شود

🔹«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ورود تمامی کشتی‌های روس به بندرگاه‌ها و سواحل آمریکا ممنوع می‌َشود.🔹 بایدن در یک پیام توئیتری نوشت: این اقدام بدان معناست که هیچ کشتی که تحت پرچم روسیه حرکت می‌کند یا اینکه تحت مالکیت یا در راستای منافع روسیه عمل می‌کند، اجازه نخواهد داشت که در بندرگاه‌های آمریکا پهلو گرفته یا به سواحل آمریکا دسترسی داشته باشد.