وزارت خارجه امارات، سفیر هلند را احضار کرد
وزارت خارجه امارات، سفیر هلند را احضار کرد

🔻وزارت خارجه امارات، سفیر هلند را احضار کرد 🔹وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفیر هلند را احضار کرده تا مراتب اعتراض شدید ابوظبی و محکومیت دخالت سفیر این کشور در امور داخلی اردن را به اطلاع وی برساند.

🔻وزارت خارجه امارات، سفیر هلند را احضار کرد

🔹وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفیر هلند را احضار کرده تا مراتب اعتراض شدید ابوظبی و محکومیت دخالت سفیر این کشور در امور داخلی اردن را به اطلاع وی برساند.