وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموز زندانی در خصوص درگیری‌های اخیر نداریم
وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموز زندانی در خصوص درگیری‌های اخیر نداریم

🔻وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموز زندانی در خصوص درگیری‌های اخیر نداریم یوسف نوری:ما از گل نازک‌تر با دانش‌آموزان حرف نمی‌زنیم. مورد برخورد با دانش‌آموزان را هم ندیده‌ام؛ بر اساس آنچه از مسئولان مربوطه کسب اطلاع کردم، دانش‌آموز بازداشتی و دستگیر شده نداریم.

🔻وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموز زندانی در خصوص درگیری‌های اخیر نداریم

یوسف نوری:ما از گل نازک‌تر با دانش‌آموزان حرف نمی‌زنیم. مورد برخورد با دانش‌آموزان را هم ندیده‌ام؛ بر اساس آنچه از مسئولان مربوطه کسب اطلاع کردم، دانش‌آموز بازداشتی و دستگیر شده نداریم.