وزیر آموزش و پرورش: دشمنان دانش‌آموزان ایران را هدف قرار داده‌اند
وزیر آموزش و پرورش: دشمنان دانش‌آموزان ایران را هدف قرار داده‌اند

🔻وزیر آموزش و پرورش: دشمنان دانش‌آموزان ایران را هدف قرار داده‌اند یوسف نوری:دشمنان تا دیروز دانشگاه‌ها را هدف قرار داده بودند و امروز به سمت دانش ‌آموزان خواهند رفت و می‌خواهند دانش‌آموزان ما را مشغول کنند برای اینکه به مدرسه ورود نداشته باشند تا به قله‌های علم و دانش دست پیدا نکنند.

🔻وزیر آموزش و پرورش: دشمنان دانش‌آموزان ایران را هدف قرار داده‌اند

یوسف نوری:دشمنان تا دیروز دانشگاه‌ها را هدف قرار داده بودند و امروز به سمت دانش ‌آموزان خواهند رفت و می‌خواهند دانش‌آموزان ما را مشغول کنند برای اینکه به مدرسه ورود نداشته باشند تا به قله‌های علم و دانش دست پیدا نکنند.