وزیر ارتباطات: اینترنت کودک و نوجوان آماده شده؛ منتظر افتتاح است
وزیر ارتباطات: اینترنت کودک و نوجوان آماده شده؛ منتظر افتتاح است

عیسی زارع پور: پروژه اینترنت کودک و نوجوان آماده شده است و برای افتتاح منتظر مسئولان هستیم و رسانه‌ای کردن این موضوع و رونمایی از آن را در آینده نزدیک انجام می‌دهیم.

عیسی زارع پور: پروژه اینترنت کودک و نوجوان آماده شده است و برای افتتاح منتظر مسئولان هستیم و رسانه‌ای کردن این موضوع و رونمایی از آن را در آینده نزدیک انجام می‌دهیم.