وزیر ارشاد: آغوش نظام اسلامی به روی افراد نادم باز است
وزیر ارشاد: آغوش نظام اسلامی به روی افراد نادم باز است

🔻وزیر ارشاد: آغوش نظام اسلامی به روی افراد نادم باز است اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: آغوش نظام اسلامی به روی افراد خطاکاری که از رفتار خود پشیمان و نادم هستند، باز است. 🔹اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده برای ما جای تعجب نداشت و پیش بینی این روزها را داشتیم و تحلیل […]

🔻وزیر ارشاد: آغوش نظام اسلامی به روی افراد نادم باز است

اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: آغوش نظام اسلامی به روی افراد خطاکاری که از رفتار خود پشیمان و نادم هستند، باز است.

🔹اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده برای ما جای تعجب نداشت و پیش بینی این روزها را داشتیم و تحلیل و برآیندها بر این بود که دشمن نمی تواند موفقیت‌های نظام اسلامی و حرکت جهادی که سبب کاهش فاصله میان مردم و حاکمیت شده بود را ببیند.