وزیر ارشاد:‌ هیچ محدودیتی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور نداریم
وزیر ارشاد:‌ هیچ محدودیتی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور نداریم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد که «هیچ محدودیتی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد». به گزارش تایسیزنیوز، محمدمهدی اسماعیلی با اشاره به سیاست‌های دولت درباره ایرانیان خارج از کشور، تاکید کرد:‌ اقای رییس جمهور دربرنامه‌های آغاز دولت و در نیویورک، تاکید کرده بودند که هیچ محدودیتی برای بازگشت ایرانیان خارج از […]

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد که «هیچ محدودیتی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد».

به گزارش تایسیزنیوز، محمدمهدی اسماعیلی با اشاره به سیاست‌های دولت درباره ایرانیان خارج از کشور، تاکید کرد:‌ اقای رییس جمهور دربرنامه‌های آغاز دولت و در نیویورک، تاکید کرده بودند که هیچ محدودیتی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور نداریم. شما این را سیاست قطعی دولت بدانید.

وی که در جمع رایزنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سخن می‌گفت، با اشاره به اهمیت موضوع گفت‌وگوی بین ادیان برای دولت گفت: بحث گفت‌وگوی ادیان سال‌هاست پیگیری می‌شود اما با توجه به عنایت جدید رئیس‌جمهور، این موضوع را محکم دنبال خواهیم کرد و اتفاقات مهمی رخ خواهد داد.