وزیر اسبق اطلاعات: موساد همواره تحت اشراف دستگاه اطلاعاتی ایران بوده
وزیر اسبق اطلاعات: موساد همواره تحت اشراف دستگاه اطلاعاتی ایران بوده

🔻وزیر اسبق اطلاعات: موساد همواره تحت اشراف دستگاه اطلاعاتی ایران بوده / دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از مدرن‌ترین و خلاقانه‌ترین روش‌ها استفاده می‌کنند دری نجف آبادی، وزیر اسبق اطلاعات: موساد نیروهای مرتبط با میز ایران را کشته‌ است تا راه ارتباط با سربازان گمنام امام زمان (عج) مسدود شود اما اشراف ایران فراتر از چنین اقداماتی […]

🔻وزیر اسبق اطلاعات: موساد همواره تحت اشراف دستگاه اطلاعاتی ایران بوده / دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از مدرن‌ترین و خلاقانه‌ترین روش‌ها استفاده می‌کنند

دری نجف آبادی، وزیر اسبق اطلاعات: موساد نیروهای مرتبط با میز ایران را کشته‌ است تا راه ارتباط با سربازان گمنام امام زمان (عج) مسدود شود اما اشراف ایران فراتر از چنین اقداماتی است.

🔹وقتی توانایی مقابله با اشراف ایران ندارد مجبور به حذف نیروهای‌شان حتی با احتمال ارتباط با ایران می‌شوند؛ چون اگر می‌توانستند مانع اشراف و نفوذ دستگاه‌ اطلاعاتی ایران می‌شدند.

🔹البته اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی ایران با حذف افسران اطلاعاتی به اتهام ارتباط با ایران از بین نخواهد رفت چون دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از مدرن‌ترین و خلاقانه‌ترین روش‌ها استفاده می‌کنند