وزیر امور خارجه انگلیس: ایران با حمایت از شبه‌نظامیان افراطی به خونریزی و تخریب ادامه می‌دهد
وزیر امور خارجه انگلیس: ایران با حمایت از شبه‌نظامیان افراطی به خونریزی و تخریب ادامه می‌دهد

🔻وزیر امور خارجه انگلیس: ایران با حمایت از شبه‌نظامیان افراطی به خونریزی و تخریب ادامه می‌دهد جیمز کلورلی:در خاورمیانه، ایران با حمایت از شبه‌نظامیان افراطی به خونریزی و تخریب ادامه می‌دهد. 🔹توسعه مداوم برنامه هسته‌ای ایران صلح و امنیت بین‌المللی و کل نظام منع اشاعه [تسلیحات هسته‌ای] در جهان را تهدید می‌کند.

🔻وزیر امور خارجه انگلیس: ایران با حمایت از شبه‌نظامیان افراطی به خونریزی و تخریب ادامه می‌دهد

جیمز کلورلی:در خاورمیانه، ایران با حمایت از شبه‌نظامیان افراطی به خونریزی و تخریب ادامه می‌دهد.

🔹توسعه مداوم برنامه هسته‌ای ایران صلح و امنیت بین‌المللی و کل نظام منع اشاعه [تسلیحات هسته‌ای] در جهان را تهدید می‌کند.