وزیر بهداشت: آماده صادرات واکسن کرونا به کشورهای مختلف دنیا هستیم
وزیر بهداشت: آماده صادرات واکسن کرونا به کشورهای مختلف دنیا هستیم

وزیر بهداشت: آماده صادرات واکسن کرونا به کشورهای مختلف دنیا هستیم وزیر بهداشت: امروزه نه تنها واکسن کم نداریم بلکه آماده صادرات واکسن به کشورهای مختلف هستیم. 🔹 اگر جمعیت کم شود کاری نمی‌توان انجام داد و باید به آن توجه ویژه شود. 🔹 قوی‌ترین کشور از نظر نظامی و قوی‌ترین حوزه سلامت منطقه را […]

وزیر بهداشت: آماده صادرات واکسن کرونا به کشورهای مختلف دنیا هستیم

وزیر بهداشت: امروزه نه تنها واکسن کم نداریم بلکه آماده صادرات واکسن به کشورهای مختلف هستیم.

🔹 اگر جمعیت کم شود کاری نمی‌توان انجام داد و باید به آن توجه ویژه شود.

🔹 قوی‌ترین کشور از نظر نظامی و قوی‌ترین حوزه سلامت منطقه را داریم.