وزیر بهداشت: امیدواریم امسال بیمارانی که دچار کاهش شنوایی هستند را به صفر برسانیم
وزیر بهداشت: امیدواریم امسال بیمارانی که دچار کاهش شنوایی هستند را به صفر برسانیم

🔴 وزیر بهداشت: امیدواریم امسال بیمارانی که دچار کاهش شنوایی هستند را به صفر برسانیم عین‌الهی:🔹در حال حاضر ۱۵ مرکز دولتی و ۱۵ مرکز خصوصی را موظف کردیم که کِشت حلزون شنوایی را انجام دهند. 🔹امیدواریم امسال میزان بیمارانی که دچار کاهش شنوایی هستند را به صفر برسانیم. 🔹حلزون شنوایی قیمت بالایی دارد اما علیرغم […]

🔴 وزیر بهداشت: امیدواریم امسال بیمارانی که دچار کاهش شنوایی هستند را به صفر برسانیم

عین‌الهی:🔹در حال حاضر ۱۵ مرکز دولتی و ۱۵ مرکز خصوصی را موظف کردیم که کِشت حلزون شنوایی را انجام دهند.

🔹امیدواریم امسال میزان بیمارانی که دچار کاهش شنوایی هستند را به صفر برسانیم.

🔹حلزون شنوایی قیمت بالایی دارد اما علیرغم آن ما به صورت یک اولویت و بصورت رایگان انجام می‌دهیم.