وزیر بهداشت: بیمارستان‌های مجهز و بزرگ، مسجد ندارند
وزیر بهداشت: بیمارستان‌های مجهز و بزرگ، مسجد ندارند

وزیر بهداشت: بیمارستان‌های مجهز و بزرگ، مسجد ندارند/بهبود این وضعیت رسالت ما است/شورای عالی فرهنگی وزارت بهداشت احیا می‌شود دکتر بهرام عین اللهی:🔹در بیمارستان های بسیار مجهز و بزرگ، حتی یک مسجد هم وجود ندارد و نمازخانه ها در مکان های بسیار نامناسبی در نظر گرفته شده اند. بهبود این وضعیت برای ما یک رسالت […]

وزیر بهداشت: بیمارستان‌های مجهز و بزرگ، مسجد ندارند/بهبود این وضعیت رسالت ما است/شورای عالی فرهنگی وزارت بهداشت احیا می‌شود

دکتر بهرام عین اللهی:🔹در بیمارستان های بسیار مجهز و بزرگ، حتی یک مسجد هم وجود ندارد و نمازخانه ها در مکان های بسیار نامناسبی در نظر گرفته شده اند. بهبود این وضعیت برای ما یک رسالت است. 🔹متاسفانه در مجامع علمی، کمتر آثاری از قرآن می بینیم. می توان در سمینارهای بین المللی به بیان آیاتی از قرآن کریم و تفسیر آن پرداخت.🔹امسال اربعین حسینی بسیار با شکوهی خواهیم داشت و باید برای تسهیل حضور دانشجویان و اساتید علوم پزشکی در راهپیمایی اربعین، برنامه ریزی کنیم .