وزیر بهداشت: واکسن کرونا باید سالی یکبار تزریق شود
وزیر بهداشت: واکسن کرونا باید سالی یکبار تزریق شود

وزیر بهداشت: واکسن کرونا باید سالی یکبار تزریق شود عین‌اللهی: در واکسیناسیون ویروس کرونا دیگر تعداد دوز مطرح نیست زیرا کرونا مانند آنفلوانزا است. تأکید ما این است که تا زمانی که کرونا وجود دارد، تزریق واکسن حداقل سالی یکبار انجام بگیرد. اورژانس و همه مراکز درمانی کشور در نوروز به صورت ۲۴ ساعته آمادگی […]

وزیر بهداشت: واکسن کرونا باید سالی یکبار تزریق شود

عین‌اللهی: در واکسیناسیون ویروس کرونا دیگر تعداد دوز مطرح نیست زیرا کرونا مانند آنفلوانزا است.

تأکید ما این است که تا زمانی که کرونا وجود دارد، تزریق واکسن حداقل سالی یکبار انجام بگیرد.

اورژانس و همه مراکز درمانی کشور در نوروز به صورت ۲۴ ساعته آمادگی ارائه خدمات به مردم را دارند.