وزیر حمل و نقل انگلیس نامزد نخست وزیری شد
وزیر حمل و نقل انگلیس نامزد نخست وزیری شد

وزیر حمل و نقل انگلیس نامزد نخست وزیری شد 🔹گرنت شاپس، وزیر حمل و نقل انگلیس امروز شنبه از قصد خود برای نامزدی نخست وزیری این کشور خبر داد.

وزیر حمل و نقل انگلیس نامزد نخست وزیری شد

🔹گرنت شاپس، وزیر حمل و نقل انگلیس امروز شنبه از قصد خود برای نامزدی نخست وزیری این کشور خبر داد.