وزیر دولت آیت الله هاشمی درگذشت
وزیر دولت آیت الله هاشمی درگذشت

🔻وزیر دولت آیت الله هاشمی درگذشت 🔹مرتضی محمدخان وزیر اقتصاد دولت ششم و از مدیران اقتصادی کشور دارفانی را وداع گفت. 🔹مرتضی محمدخان از بازماندگان انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و از موسسان حزب اعتدال و توسعه به‌شمار می‌رفت و مسئولیت ریاست کل گمرک را در دولت پنجم و وزارت اقتصاد را در دولت […]

🔻وزیر دولت آیت الله هاشمی درگذشت

🔹مرتضی محمدخان وزیر اقتصاد دولت ششم و از مدیران اقتصادی کشور دارفانی را وداع گفت.

🔹مرتضی محمدخان از بازماندگان انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و از موسسان حزب اعتدال و توسعه به‌شمار می‌رفت و مسئولیت ریاست کل گمرک را در دولت پنجم و وزارت اقتصاد را در دولت ششم برعهده داشت.

🔹محمدخان در دوران حضور امام خمینی در نوفل لوشاتو از همراهان ایشان و جزو بنیانگذاران انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا بود.