وزیر صمت: تورم باعث شده مردم پیشرفت ها را احساس نکنند
وزیر صمت: تورم باعث شده مردم پیشرفت ها را احساس نکنند

🔻وزیر صمت: تورم باعث شده مردم پیشرفت ها را احساس نکنند فاطمی امین، وزیر صمت با بیان اینکه تورم باعث شده مردم پیشرفت ها را در زندگی خود احساس نکنند، تاکید کرد: کسری تراز تجاری واردات و صادرات به ۱.۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.

🔻وزیر صمت: تورم باعث شده مردم پیشرفت ها را احساس نکنند

فاطمی امین، وزیر صمت با بیان اینکه تورم باعث شده مردم پیشرفت ها را در زندگی خود احساس نکنند، تاکید کرد: کسری تراز تجاری واردات و صادرات به ۱.۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.