وزیر صمت: یکی از خودروسازها به زودی واگذار می‌شود
وزیر صمت: یکی از خودروسازها به زودی واگذار می‌شود

وزیر صمت: یکی از خودروسازها به زودی واگذار می‌شود فاطمی امین:مجوز واگذاری‌ یکی از شرکت‌های خودروسازی صادر شده است و به زودی به مزایده گذاشته خواهد شدم 🔹فعلا سازمان خصوصی سازی با اولین واگذاری موافقت کرده است. موارد بعدی در آینده انجام خواهد شد 🔹اینکه با چه فاصله زمانی انجام شود بستگی به وضعیت بازار […]

وزیر صمت: یکی از خودروسازها به زودی واگذار می‌شود

فاطمی امین:مجوز واگذاری‌ یکی از شرکت‌های خودروسازی صادر شده است و به زودی به مزایده گذاشته خواهد شدم

🔹فعلا سازمان خصوصی سازی با اولین واگذاری موافقت کرده است. موارد بعدی در آینده انجام خواهد شد

🔹اینکه با چه فاصله زمانی انجام شود بستگی به وضعیت بازار و بازخورد اولین واگذاری خواهد داشت.