وزیر نفت: تلاش می‌کنیم در فصل سرما با کمترین مشکل در تامین گاز روبه‌رو شویم
وزیر نفت: تلاش می‌کنیم در فصل سرما با کمترین مشکل در تامین گاز روبه‌رو شویم

🔻وزیر نفت: تلاش می‌کنیم در فصل سرما با کمترین مشکل در تامین گاز روبه‌رو شویم جواد اوجی:امسال تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز و ایستگاه‌های تقویت فشار انجام شده و تولید حداکثری گاز از میادین مشترک و مستقل گازی با جدیت در حال دنبال شدن است تا در فصل سرما با کمترین مشکل در […]

🔻وزیر نفت: تلاش می‌کنیم در فصل سرما با کمترین مشکل در تامین گاز روبه‌رو شویم

جواد اوجی:امسال تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز و ایستگاه‌های تقویت فشار انجام شده و تولید حداکثری گاز از میادین مشترک و مستقل گازی با جدیت در حال دنبال شدن است تا در فصل سرما با کمترین مشکل در تامین گاز مواجه شویم.