وزیر ورزش خبر داد: نیم فصل کمک داور ویدئویی به لیگ برتر می آید
وزیر ورزش خبر داد: نیم فصل کمک داور ویدئویی به لیگ برتر می آید

🔻وزیر ورزش خبر داد: نیم فصل کمک داور ویدئویی به لیگ برتر می آید سجادی، وزیر ورزش: برنامه‌ریزی‌هایی با آقای تاج رییس فدراسیون فوتبال در مورد ورود کمک داور ویدئویی صورت گرفته شده، تلاش می‌کنیم در نیم فصل دوم امسال از VAR در لیگ برتر فوتبال استفاده کنیم.

🔻وزیر ورزش خبر داد: نیم فصل کمک داور ویدئویی به لیگ برتر می آید

سجادی، وزیر ورزش: برنامه‌ریزی‌هایی با آقای تاج رییس فدراسیون فوتبال در مورد ورود کمک داور ویدئویی صورت گرفته شده، تلاش می‌کنیم در نیم فصل دوم امسال از VAR در لیگ برتر فوتبال استفاده کنیم.