وزیر ورزش و جوانان: ازدواج و فرزندآوری باید دغدغه‌ تمامی مسئولان باشد
وزیر ورزش و جوانان: ازدواج و فرزندآوری باید دغدغه‌ تمامی مسئولان باشد

وزیر ورزش و جوانان: ازدواج و فرزندآوری باید دغدغه‌ تمامی مسئولان باشد سجادی: 🔹آنچه رهبر معظم انقلاب طی سالهای اخیر تاکید کرده و نسبت به آن هشدار داده‌اند، قطعا مورد توجه مسئولین امر قرار گرفته و اقدامات متعددی نیز در این خصوص انجام شده است اما باید عزم ملی و اهتمام ویژه توسط تمامی نهادهای […]

وزیر ورزش و جوانان: ازدواج و فرزندآوری باید دغدغه‌ تمامی مسئولان باشد

سجادی: 🔹آنچه رهبر معظم انقلاب طی سالهای اخیر تاکید کرده و نسبت به آن هشدار داده‌اند، قطعا مورد توجه مسئولین امر قرار گرفته و اقدامات متعددی نیز در این خصوص انجام شده است اما باید عزم ملی و اهتمام ویژه توسط تمامی نهادهای دولتی، حاکمیتی و مردمی و جامعه نسبت به مسئله جوانی جمعیت صورت گیرد و ازدواج جوانان و فرزندآوری، دغدغه‌ی تمامی مسئولان باشد.