وضعیت آب و هوا
وضعیت آب و هوا

🔻وضعیت آب و هوا 🔹امروز در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل افزایش دما رخ می دهد. 🔹روزهای جمعه و شنبه در استان‌های ساحلی دریای خزر و شمال غرب کشور و ارتفاعات البرز بارندگی‌ها آغاز خواهد شد و این مناطق کاهش دما را تجربه خواهند کرد.

🔻وضعیت آب و هوا

🔹امروز در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل افزایش دما رخ می دهد.

🔹روزهای جمعه و شنبه در استان‌های ساحلی دریای خزر و شمال غرب کشور و ارتفاعات البرز بارندگی‌ها آغاز خواهد شد و این مناطق کاهش دما را تجربه خواهند کرد.