وضعیت «جیران» به کجا رسید؟
وضعیت «جیران» به کجا رسید؟

وضعیت «جیران» به کجا رسید؟ 🔹فیلیمو: سریال «جیران» که از تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱به دستور مقام قضایی متوقف شده ، اکنون در مرحله کارشناسی است و سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در حال بررسی شائبه‌های مطرح شده در مورد این سریال هستند. 🔹پس از تقدیم نظر این کارشناسان به مقام قضایی ، رفع توقف […]

وضعیت «جیران» به کجا رسید؟

🔹فیلیمو: سریال «جیران» که از تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱به دستور مقام قضایی متوقف شده ، اکنون در مرحله کارشناسی است و سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در حال بررسی شائبه‌های مطرح شده در مورد این سریال هستند.

🔹پس از تقدیم نظر این کارشناسان به مقام قضایی ، رفع توقف سریال صورت پذیرفته و پخش «جیران» از سر گرفته شود.

🔹در پی شکایت شاکی خصوصی به لحاظ نقض مالکیت ادبی و هنری و بر اساس حکم قضائی، ادامه پخش سریال نمایش خانگی «جیران» از ۳۱ تیر متوقف شده بود.