وضعیت عابر گذر جدید خانه کلانتر بیلانکوه
وضعیت عابر گذر جدید خانه کلانتر بیلانکوه

آقایان خانمها تحویل بگیرید؛پل عابر گذر جدید خانه کلانتر بیلانکوه که چند ماه بود ساخته شده بود تخریب شده!روند مرمت خانه تاریخی کلانتر تبریز هم متوقف هست 📸 قربانی ، اسفند ۱۴۰۱

آقایان خانمها تحویل بگیرید؛پل عابر گذر جدید خانه کلانتر بیلانکوه که چند ماه بود ساخته شده بود تخریب شده!روند مرمت خانه تاریخی کلانتر تبریز هم متوقف هست

📸 قربانی ، اسفند ۱۴۰۱