وضعیت فعالیت ادارات و مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستانهای استان آذربایجان شرقی از روز شنبه اول آذر ۱۳۹۹
وضعیت فعالیت ادارات و مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستانهای استان آذربایجان شرقی از روز شنبه اول آذر ۱۳۹۹

📢‍ اطلاعیه 🔷 وضعیت فعالیت ادارات و مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستانهای استان آذربایجان شرقی از روز شنبه اول آذر ۱۳۹۹ 🔹بنا به مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و ابلاغ مدیر کل منابع انسانی و توسعه جزئیات فعالیت کارکنان اداری و بخشهای آموزشی از روز شنبه اول آذرماه ۱۳۹۹ اعلام شد. […]

📢‍ اطلاعیه

🔷 وضعیت فعالیت ادارات و مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستانهای استان آذربایجان شرقی از روز شنبه اول آذر ۱۳۹۹

🔹بنا به مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و ابلاغ مدیر کل منابع انسانی و توسعه جزئیات فعالیت کارکنان اداری و بخشهای آموزشی از روز شنبه اول آذرماه ۱۳۹۹ اعلام شد.

در اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ و بنا به مصوبه چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا و بخشنامه مدیر کل منابع انسانی و توسعه سازمان جزئیات فعالیت اداری و مراکز شهرستانها براساس اعلام وضعیت « قرمز – نارنجی – زرد» از سوی ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا به شرح ذیل اعلام می گردد:

🔸در هر سه وضعیت زرد – نارنجی و قرمز فعالیت های آموزشی کلیه مراکز دولتی، آموزشگاههای آزاد و … بصورت غیر حضوری پیگیری خواهد شد.

🔸در وضعیت زرد ۲/۳ ( ۷۵% ) کارکنان ادارات و عوامل اجرایی مراکز در محل کار خود حضور خواهند یافت.

🔸 در وضعیت نارنجی ۱/۲ ( ۵۰% ) کارکنان ادارات و عوامل اجرایی مراکزدر محل کار خود حضور خواهند یافت.

🔸در وضعیت قرمز ۱/۳ (۳۰ % ) کارکنان مراکز در محل کار خود حاضر بوده و کلیه مراکز آموزشی (آموزشگاههای آزاد و مراکز دولتی) بطور کامل تعطیل و صرفاً کارکنانی که برای حفاظت فیزیکی و تاسیسات و خدمات ضروری باشند حضور خواهند یافت.

روابط عمومی
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان #آذربایجان‌شرقی