وعده شهردار تبریز برای ساخت مجموعه ۲۰۰ تختخوابی بیماران مبتلا به سرطان
وعده شهردار تبریز برای ساخت مجموعه ۲۰۰ تختخوابی بیماران مبتلا به سرطان

وعده شهردار تبریز برای ساخت مجموعه ۲۰۰ تختخوابی بیماران مبتلا به سرطان شهردار تبریز:آقای نوبری، یکی از خیران شهر تبریز، مرکز جامع سرطانی احداث کرده‌ و از شهرداری در نگهداری بیماران سرطانی درخواست کمک کرده که در این راستا یک مجموعه ۲۰۰ تختخوابی و همچنین ۱۰۰ واحد رفاهی برای همراهان بیماران احداث می شود. 🔹این […]

وعده شهردار تبریز برای ساخت مجموعه ۲۰۰ تختخوابی بیماران مبتلا به سرطان

شهردار تبریز:آقای نوبری، یکی از خیران شهر تبریز، مرکز جامع سرطانی احداث کرده‌ و از شهرداری در نگهداری بیماران سرطانی درخواست کمک کرده که در این راستا یک مجموعه ۲۰۰ تختخوابی و همچنین ۱۰۰ واحد رفاهی برای همراهان بیماران احداث می شود.

🔹این مجموعه ۲۰۰ تختخوابی در یک زمین ۱۷ هزار متر مربعی متعلق به شهرداری احداث می شود و لایحه ای در حمایت از سالمندان به شورای اسلامی شهر تبریز ارائه می کنیم.