وقوع حادثه ناگوار برای زائران ایرانی در عراق
وقوع حادثه ناگوار برای زائران ایرانی در عراق

وقوع حادثه ناگوار برای زائران ایرانی در عراق عراق از حادثه رانندگی برای زائران ایرانی در این شکور خبر داد. بغداد الیوم گزارش داد، منبعی امنیتی در استان واسط عراق از زخمی شدن ۱۳ زائر ایرانی در یک حادثه رانندگی خبر داد. مصدومان برای درمان به بیمارستان الزهرای استان واسط انتقال یافتند.

وقوع حادثه ناگوار برای زائران ایرانی در عراق

عراق از حادثه رانندگی برای زائران ایرانی در این شکور خبر داد.

بغداد الیوم گزارش داد، منبعی امنیتی در استان واسط عراق از زخمی شدن ۱۳ زائر ایرانی در یک حادثه رانندگی خبر داد. مصدومان برای درمان به بیمارستان الزهرای استان واسط انتقال یافتند.