وقوع سانحه برای یک فروند سوخو ٢٢ سپاه در هرمزگان
وقوع سانحه برای یک فروند سوخو ٢٢ سپاه در هرمزگان

وقوع سانحه برای یک فروند سوخو ٢٢ سپاه در هرمزگان 🔹عصر امروز یک فروند هواپیمای سوخو ۲۲ متعلق به نیروی هوافضای سپاه در حین اجرای ماموریت های جاری دچار نقص فنی شد و با مهارت خلبانان به مناطق غیر مسکونی هدایت شد. 🔹 خلبان با استفاده از سامانه صندلی پران (اجکت)در سلامت کامل فرود آمد.

وقوع سانحه برای یک فروند سوخو ٢٢ سپاه در هرمزگان

🔹عصر امروز یک فروند هواپیمای سوخو ۲۲ متعلق به نیروی هوافضای سپاه در حین اجرای ماموریت های جاری دچار نقص فنی شد و با مهارت خلبانان به مناطق غیر مسکونی هدایت شد.

🔹 خلبان با استفاده از سامانه صندلی پران (اجکت)در سلامت کامل فرود آمد.