ویدئوی صحبت های استاندار آذربایجان‌شرقی در حاشیه افتتاح واحد پلی پروپیلن پتروشیمی تبریز
ویدئوی صحبت های استاندار آذربایجان‌شرقی در حاشیه افتتاح واحد پلی پروپیلن پتروشیمی تبریز

🔷واحد پلی پروپیلن پتروشیمی تبریزامروز به دست دکتر خرم استاندار آذربایجانشرقی و سردار ابن الرضا مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح افتتاح شد./چهارشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱

🔷واحد پلی پروپیلن پتروشیمی تبریزامروز به دست دکتر خرم استاندار آذربایجانشرقی و سردار ابن الرضا مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح افتتاح شد./چهارشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱