پادشاه عربستان و رئیس جمهور چین توافقنامه شراکت استراتژیک جامع امضا کردند
پادشاه عربستان و رئیس جمهور چین توافقنامه شراکت استراتژیک جامع امضا کردند

پادشاه عربستان و رئیس جمهور چین توافقنامه شراکت استراتژیک جامع امضا کردند 🔹رئیس جمهوری چین امروز (پنجشنبه) در جریان سفرش به ریاض با پادشاه عربستان توافقنامه شراکت استراتژیک جامع را میان دو کشور امضا کرد. 🔹خبرگزاری رسمی عربستان (واس) گزارش داد که سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان و شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین امروز توافقنامه […]

پادشاه عربستان و رئیس جمهور چین توافقنامه شراکت استراتژیک جامع امضا کردند

🔹رئیس جمهوری چین امروز (پنجشنبه) در جریان سفرش به ریاض با پادشاه عربستان توافقنامه شراکت استراتژیک جامع را میان دو کشور امضا کرد.

🔹خبرگزاری رسمی عربستان (واس) گزارش داد که سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان و شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین امروز توافقنامه شراکت استراتژیک جامع را میان دو کشور امضا کردند.