پارادوومیدانی کار ایران رکورد جهانی را شکست
پارادوومیدانی کار ایران رکورد جهانی را شکست

پارادوومیدانی کار ایران رکورد جهانی را شکست مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی کشور در بخش آقایان، امروز برگزار شد و «امان‌الله پاپی» با ثبت رکورد ۵۱.۸۵ متر در پرتاب نیزه، رکورد جهان و آسیا را شکست. در این مسابقات همچنین میلاد رمضانی در کلاس ۲۰ با ثبت رکورد ۴۹.۰۷ ثانیه در دوی ۴۰۰ متر، رضا حاتمی در […]

پارادوومیدانی کار ایران رکورد جهانی را شکست

مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی کشور در بخش آقایان، امروز برگزار شد و «امان‌الله پاپی» با ثبت رکورد ۵۱.۸۵ متر در پرتاب نیزه، رکورد جهان و آسیا را شکست.

در این مسابقات همچنین میلاد رمضانی در کلاس ۲۰ با ثبت رکورد ۴۹.۰۷ ثانیه در دوی ۴۰۰ متر، رضا حاتمی در کلاس ۳۸ ماده ۴۰۰ متر با ثبت رکورد ۵۲.۱۲ و عرفان رضایی در ماده پرتاب نیزه با ثبت رکورد ۲۸.۰۵ متر رکورد آسیا را شکستند.