پارلمان آلمان حق رأی در انتخابات را کاهش داد
پارلمان آلمان حق رأی در انتخابات را کاهش داد

🔻پارلمان آلمان حق رأی در انتخابات را کاهش داد   🔹پارلمان آلمان در نشست امشب خود حق رأی در انتخابات پارلمان اروپا را به ۱۶ سال کاهش داد. 🔹پیش‌نویس این قانون از سوی سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و دموکرات آزادها شامگاه پنجشنبه تصویب شد. 🔹کاهش سن رأی‌دهندگان در انتخابات بعدی اروپا که انتظار می‌رود در سال […]

🔻پارلمان آلمان حق رأی در انتخابات را کاهش داد

  🔹پارلمان آلمان در نشست امشب خود حق رأی در انتخابات پارلمان اروپا را به ۱۶ سال کاهش داد.

🔹پیش‌نویس این قانون از سوی سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و دموکرات آزادها شامگاه پنجشنبه تصویب شد.

🔹کاهش سن رأی‌دهندگان در انتخابات بعدی اروپا که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ برگزار شود، اعمال می‌شود.

🔹به گفته ائتلاف، کاهش سن رأی‌دهندگان به حدود ۱.۴ میلیون جوان حق رأی می‌دهد و تعداد افراد دارای حق رأی را تقریبا ۲.۳ درصد افزایش می‌دهد