پارلمان فرانسه: کت و شلوار واجب است اما کراوات اجباری نیست
پارلمان فرانسه: کت و شلوار واجب است اما کراوات اجباری نیست

🔻پارلمان فرانسه: کت و شلوار واجب است اما کراوات اجباری نیست 🔹پارلمان فرانسه روز چهارشنبه به عنوان بخشی از دستورالعمل‌های جدید ویژه پوشش پارلمان، نمایندگان مرد را به پوشیدن کت و شلوار ملزم کرد. 🔹پارلمان فرانسه به نمایندگان مرد توصیه کرده است که از کراوات نیز استفاده کنند اما پوشیدن آن را اجباری نکرده است. بر […]

🔻پارلمان فرانسه: کت و شلوار واجب است اما کراوات اجباری نیست

🔹پارلمان فرانسه روز چهارشنبه به عنوان بخشی از دستورالعمل‌های جدید ویژه پوشش پارلمان، نمایندگان مرد را به پوشیدن کت و شلوار ملزم کرد.

🔹پارلمان فرانسه به نمایندگان مرد توصیه کرده است که از کراوات نیز استفاده کنند اما پوشیدن آن را اجباری نکرده است. بر اساس این گزارش، دستورالعمل‌های جدید همچنین شامل ممنوعیت پوشیدن شلوارهای کوتاه می‌شود.

🔹پیش از این قوانین پوشش در پارلمان فرانسه بر لزوم لباس‌های رسمی تاکید داشت که در  استفاده از شلوارهای کوتاه (شلوارک) ممنوعیتی وجود نداشت. در دستورالعمل جدید پوشش پارلمان فرانسه آمده است: لباس‌هایی که اعضای پارلمان در مجلس می‌پوشند، باید بی‌طرفانه و مناسب وضعیت رسمی این مکان باشد