پارلمان کویت منحل شد
پارلمان کویت منحل شد

پارلمان کویت منحل شد 🔹ولیعهد کویت اعلام کرد که پارلمان این کشور بر اساس قانون اساسی منحل شده و قرار است انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار شود.

پارلمان کویت منحل شد

🔹ولیعهد کویت اعلام کرد که پارلمان این کشور بر اساس قانون اساسی منحل شده و قرار است انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار شود.