پاریس: بعد از پایان ترسیم مرزهای دریایی لبنان شرکت توتال استخراج را آغاز می‌کند
پاریس: بعد از پایان ترسیم مرزهای دریایی لبنان شرکت توتال استخراج را آغاز می‌کند

🔻پاریس: بعد از پایان ترسیم مرزهای دریایی لبنان شرکت توتال استخراج را آغاز می‌کند کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه: بعد از پایان ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی شرکت توتال استخراج نفت را آغاز خواهد کرد و اوضاع در مسیر درست پیش می‌رود. فرانسه به دوستی خود با لبنان به ویژه در شرایط سخت […]

🔻پاریس: بعد از پایان ترسیم مرزهای دریایی لبنان شرکت توتال استخراج را آغاز می‌کند

کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه: بعد از پایان ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی شرکت توتال استخراج نفت را آغاز خواهد کرد و اوضاع در مسیر درست پیش می‌رود. فرانسه به دوستی خود با لبنان به ویژه در شرایط سخت پایبند است.